Bestyrelse

Bestyrelsen i Udvikling Nord er sammensat ud fra et ønske om at dække bredt i forhold til kompetencer, således at vi kan udgøre et kvalificeret modspil til Helsingør Kommune og de virksomheder, vi betjener.

Du kan læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer nedenfor – og skulle du ønske at komme i kontakt med os – f.eks. i forbindelse med en konkret sag eller problemstilling, som du ønsker at drøfte med os, er du velkommen til at kontakte os på de respektive email adresser.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Mikkel Søby

  Mikkel Søby
  Formand

  Stilling: Indehaver home Erhverv Nordsjælland.

  Uddannelse: HD afsætning fra CBS & Ejendomsmægler MDE.

  Erhvervserfaring: home Erhverv Nordsjælland(ejendomsmægler) 2010 til nu. Skanska Øresund(Udlejnings- og marketingschef) 2007-2010. home Erhverv København(ejendomsmægler) 2006-2007. RED(udlejningschef)2004-2006. Noiz Music(pladeselskabsdirektør) 2000-2004. Poul Bruun production(executive producer)1998-2000. Rock On Management(manager & booker) 1997-1998. Toldkammeret(musikchef) 1990-1996. Helsingør Musikskole(musiklærer)1985-1990.

  Motivation for deltagelse: Jeg ønsker at være med til at udvikle erhvervslivet i Helsingør kommune.

  Dato for indtrædelse: 2013.

 • Kim Kruse

  Kim Kruse
  Sekretær og kasserer

  Stilling: Partner & Direktør i PlanNordic ApS.

  Uddannelse: Cand. Merc. fra Copenhagen Business School i 1992 med specialer inden for International Økonomi, Strategisk Planlægning, Kommunikation & Markedsføringsplanlægning.

  Erhvervserfaring: Operationel CFO indtil 2008, herefter selvstændig virksomhedsleder inden for forretningsudvikling og økonomistyring.

  Motivation for deltagelse: Jeg ønsker at medvirke til at sikre en tæt dialog med vores medlemmer og være med til at bygge bro til Helsingør Kommune omkring erhvervspolitikken og tilknyttede politikområder for derigennem at sikre et bæredygtigt fundament for udviklingen i Helsingør Kommune og omegn.

  Dato for indtrædelse: September 2012.

 • Søren_Woergaard

  Søren Woergaard

  Stilling: Afdelingsdirektør.

  Uddannelse: 20 år i dansk bankvæsen heraf 15 år med ledelse.

  Erhvervserfaring: 20 år i dansk bankvæsen heraf 15 år med ledelse.

  Motivation for deltagelse: Jeg vil rigtigt gerne gøre en forskel og være talerør for vores medlemsvirksomheder ind i embedsværket og det politiske liv.

  Dato for indtrædelse: Primo 2014.

 • Soren_Hansen

  Søren Hansen

  Stilling: Advokat (H).

  Uddannelse: Cand.jur. og advokat.

  Erhvervserfaring: Advokat med møderet for Højesteret. 15 års erfaring i advokatbranchen hovedsageligt med rådgivning af små og mellemstore virksomheder herunder bestyrelsesarbejde.

  Motivation for deltagelse: At tage ansvar for at tilvejebringe bedre vilkår for erhvervslivet, og dermed bedre vilkår for mine klienter.

  Dato for indtrædelse: Foråret 2013.

 • Mads_Elleskov

  Mads Elleskov

  Stilling: Direktør i Renell A/S.

  Uddannelse: Student fra Helsingør Gymnasium.

  Erhvervserfaring: Selvstændig og virksomhedsejer siden 1987.

  Motivation for deltagelse: Jeg ønsker at skabe en positiv sparringspartner til Kommunen for derigennem at skabe en mere positiv erhvervspolitik for Helsingør og omegn. Endvidere at være med til at udvikle mere på de dejlige rammer, vi er omgivet af i Helsingør Kommune i samspil med øvrige organisationer, foreninger og Kommunen.

  Dato for indtrædelse: Foråret 2015.

 • Kristian Baatrup

  Kristian Baatrup

  Stilling: Landinspektør, adm.dir.

  Uddannelse: Beskikket landinspektør og Konfliktmægler.

  Erhvervserfaring: 2 år i offentlig forvaltning. 11 år i privat virksomhed.

  Motivation for deltagelse: Jeg vil bidrage til, at erhvervslivet får de mest optimale betingelser i Helsingør Kommune, samt at erhvervslivet opnår en større og mere effektiv plads i kommunens samlede udviklingsstrategi.

  Dato for indtrædelse: 1.7.2012

Suppleanter

 • René Bengtsson

  Uddannelse:

  Erhvervserfaring:

  Motivation for deltagelse:

  Dato for indtrædelse:

 • Andreas_Bonde

  Anders Bonde Jensen

  Stilling: Erhvervschef Spar Nord Bank Helsingør området.

  Uddannelse: Bankuddannet.

  Erhvervserfaring: Beskæftiget med Erhverv siden 1998. Erhvervschef for Spar Nord København og før det Nordea Erhverv.

  Motivation for deltagelse: Spar Nord Bank er Danmarks 6 største bank, der forretningsmæssigt tager sit afsæt i det lokale miljø både for Privat og Erhvervsvirksomhederne. Vi har en decentral styrring, hvilket giver stor mulighed for lokalt engagement. Det er derfor naturligt for Spar Nord Helsingør at deltage i Lokale netværk. Jeg deltager i flere Erhvervsnetværk og UNO er som talerør for større virksomheder i Helsingør Kommune oplagt at deltage i. Det handler om løbende at sikre god dialog om vækstpolitikken med kommunen, hvilket skal gå hånd i hånd med attraktive rammebetingelser så vi kan få skabt nye og ikke mindst sikre nuværende rbejdspladser

  Dato for indtrædelse: Foråret 2012.