Event | Møde | 04/10/2016

Invitation – Flygtninge i ordinære job

– vejen går gennem virksomhederne

DEN 4. OKTOBER FRA K L . 17.30 T I L 19.45
PÅ STORE SCENE PÅ KULTURVÆRFTET

Byrådet har inden sommerferien bevilliget midler til en styrket indsats for at få flere flygtninge i job, hvor samarbejdet med de lokale virksomheder skal styrkes markant.

Vi har brug for jeres input til, hvordan samarbejdet om flygtninge mellem virksomhederne og jobcenteret kan gribes an på den bedst mulige måde. Vi vil derfor gerne invitere kommunens virksomheder til et møde om flygtningeindsatsen.

FORMÅLET MED ARRANGEMENTET ER:
• at få et solidt afsæt for kommunens videre arbejde med at styrke virksomhedsindsatsen
• at jobcenteret får input til, hvordan vi kan få flere flygtninge ud på virksomhederne og ud i ordinær beskæftigelse
• at skaffe kontakter til virksomheder, der er klar til at tage flygtninge ind

Programmet vil indeholde oplæg fra Barslund og Føtex om deres erfaringer med flygtninge i praktik og job, oplæg om jobcenterets arbejde med flygtninge og et oplæg fra Dansk Arbejdsgiverforening om den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU). Efterfølgende vil I som virksomheder blive inviteret til at deltage i en workshop om, hvordan vi i fællesskab kan få flere flygtninge ud på virksomhederne og i ordinær beskæftigelse.

Arrangementet afholdes tirsdag den 4. oktober fra 17.30-19.45 på Store Scene på Kulturværftet.

Hvis du vil være sikker på at få en sandwich til arrangementet, skal du tilmelde dig senest mandag den 26. september ved at udfylde tilmeldingsformularen på www.helsingor.dk/flygtningeijob

Vi glæder os til at høre jeres input.

Med venlig hilsen

Benedikte Kiær, borgmester,
og Allan Berg Mortensen,
formand for Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune

Tilbage til events