Presse | Pressemeddelelse | 03/02/11

Anders Drachmann går som formand i Udvikling Nord

På onsdagens bestyrelsesmøde i Udvikling Nord accepterede bestyrelsen, advokat Anders Drachmanns ønske om at gå fra posten som formand i utide. Ny formand bliver reklamebureaudirektør Ole Konstantyner.

“Jeg har haft utrolig travlt i min virksomhed med mange nye sager de senere år. Derfor må jeg erkende, at mine ambitioner om at udvikle foreningen ikke står mål med de timer jeg har til rådighed i døgnet. Der er et virkelig stort behov for at få foreningens arbejde og formål frem i lyset, derfor har en helt enig bestyrelse peget på Ole Konstantyner som ny formand. Jeg bliver selvfølgelig som menigt medlem af bestyrelsen, og mit hjerte banker stadig meget for erhvervsudviklingen i kommunen, ligesom arbejdet for at sikre gode rammevilkår for de erhvervsdrivende stadig er vigtigt for mig.” Udtaler Anders Drachmann.

Foreningen vil i den kommende tid fokusere på dens basale formål; at være en rendyrket erhvervsinteresseorganisation der først og fremmest repræsenterer virksomhederne i området. Udvikling Nord ønsker at fremme erhvervsudviklingen og virksomhedernes vilkår og at være et aktivt og konstruktivt modspil til politikere og embedsmænd.

Foreningens ejerrepræsentant i driftsselskabet Vækst og Viden bliver som hidtil erhvervsdirektør Peter Slåtorn.

Yderligere information:
Anders Drachmann, telefon 49 28 04 35
Ole Konstantyner, telefon 49 70 70 80

Tilbage til presse