Presse | Pressemeddelelse | 01/01/14

Et nyt Udvikling Nord (UNO)

UNO revitaliseres og vil fremover være talerør for SMV virksomheder og større virksomheder i Helsingør kommune.

Bestyrelsen i det nuværende UNO er på baggrund af gennemførte dialogmøder med virksomheder i Helsingør kommet frem til, at man vil være talerør for SMV virksomheder og større virksomheder i Helsingør kommune.

Bestyrelsen ønsker at lægge mere vægt på at have dialog med politisk forum og løbende følge op på den strategi for erhvervslivet, som kommunen beslutter sig for. Desuden ønsker man at styrke samarbejde på tværs af foreninger i kommunen. Hver forening har sin berettigelse og sit helt eget DNA, hvorfor sammenlægninger ikke altid er løsningen. Men styrket samarbejde kan være godt.

Herudover ønsker Bestyrelsen at arbejde for bedre rammevilkår for erhvervslivet, således at indtjening for de lokale virksomheder øges og flere medarbejdere ansættes.

Nye mål

UNO ønsker at understøtte virksomhedernes mulighed for at øge indtjeningen og dermed muligheden for at investere i udvikling og nye arbejdspladser.

Det vil være et erklæret mål for foreningen at få sat 5 punkter på den politiske dagsorden med særligt henblik på den nye erhvervspolitik.

Man ønsker at være med til at bidrage til bedre placering i de jævnligt gennemførte erhvervs- undersøgelse (herunder kommunens egen).

Man ønsker at repræsentere SMV virksomheder og større virksomheder i kommunen og hjælpe dem med konkrete problemstillinger.

Generalforsamling den 28.01.2014 på Trelleborg.

UNO holder generalforsamling på Trelleborg Sealing Solutions A/S d. 28.01.2014 kl.17.00. Særskilt indkaldelse fremsendes i løbet af december 2014.

Her vil bestyrelsesformanden orientere om den nye strategi og formelt starte det nye, revitaliserede UNO op.

UNO ønsker at optimere og sætte dagsorden i de respektive udvalg, UNO er repræsenteret i omkring det kommunale, erhvervspolitiske arbejde. UNO ønsker særligt at have fokus på at synliggøre erhvervslivet i den politiske debat, og endelig ønsker foreningen i større grad at repræsentere SMV virksomheder og større virksomheder i kommunen.

UNO ønsker at skabe et forum for medlemmerne, hvor der udover den erhvervspolitiske debat også kan skabes dialog på tværs af virksomhederne omkring andre udfordringer, end de erhvervspolitiske.

UNO ønsker endvidere at have fokus på uddannelsespolitikken med udgangspunkt i den platform, der er skabt bl.a. i forbindelse med Index Award og andre innovative arrangementer i kommunen.

Endelig ønsker UNO at støtte op om konkrete arrangementer, som profilerer Helsingør.

Alle som måtte have interesse i foreningens arbejde er velkomne på Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Udvikling Nord.

Kristian Baatrup, Landinspektør kontoret
Søren Woergaard, Jyske Bank
Søren Hansen, Drachmann Advokater
Kim Kruse, Calculus Consult (sekretær)
Peter Slaatorn, Infratek
Jesper Boel, Kathøj
Matthew Meek, Euroscapes
Mikkel Søby, home Erhverv(formand)

Tilbage til presse