Mål

UNO ønsker at understøtte virksomhedernes mulighed for at øge indtjeningen og dermed muligheden for at investere i udvikling og nye arbejdspladser.

Det vil være et erklæret mål for UNO hvert år at få sat 5 punkter på den politiske dagsorden med særligt henblik på den nye erhvervspolitik, herunder planstrategien.

UNO ønsker at være med til at bidrage til en bedre placering i de jævnligt gennemførte erhvervsundersøgelser (herunder kommunens egen).

UNO ønsker at repræsentere SMV virksomheder og større virksomheder i kommunen og hjælpe dem med konkrete problemstillinger.

Strategi

UNO ønsker at optimere og sætte dagsorden i de respektive udvalg, UNO er repræsentant i omkring det kommunale, erhvervspolitiske arbejde. UNO ønsker særligt at have fokus på at synliggøre erhvervslivet i den politiske debat, og endelig ønsker foreningen i større grad at repræsentere SMV virksomheder og større virksomheder i kommunen.

UNO ønsker at skabe et forum for medlemmerne, hvor der ud over den erhvervspolitiske debat også kan skabes dialog på tværs af virksomhederne omkring andre udfordringer end de erhvervspolitiske. Derfor ønsker man at stifte et advisory board blandt de største virksomheder i kommunen.

UNO ønsker endvidere at have fokus på uddannelsespolitikken med udgangspunkt i den platform, der er skabt blandt andet i forbindelse med Index Award og andre innovative arrangementer i kommunen.

Endelig ønsker UNO at støtte op om konkrete arrangementer, som profilerer Helsingør. Og lave strategisk samarbejde med NH erhvervsklub (over 100 virksomheder hver måned) og KV erhvervsklub (centreret omkring kultur/musik).